Juridisk information

Denna webbplats har utformats för företaget FILORGA

Utgivande företag:

LABORATOIRES FILORGA COSMÉTIQUES
2-4 rue de Lisbonne
75008 Paris

Plats:
Profileo SAS
Chemin du Petit-Cabri – Le Tholonet
13100 Aix-en-Provence

Denna webbplats är utgiven av företaget LABORATOIRES FILORGA COSMÉTIQUES, ett aktiebolag med ett kapital på 4 950 470 euro, och som har sitt kontor på 2 rue de Lisbonne 75008 Paris, Frankrike, och har registreringsnumret 811 668 003 i Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (Paris handels- och företagsregister) (hädanefter omnämnt som FILORGA).

Det momsnummer som FILORGA har inom EU är FR23 811 668 003.
Ansvarig utgivare är Bertrand Frohly

Ansvarig på redaktionen är: Service Marketing Filorga
”Den som besöker (omnämns hädanefter som användaren) en eller flera sidor på webbplatsen, samtycker till att följa sajtens allmänna användarvillkor (Conditions Générales d’Utilisation) (omnämns hädanefter som CGU) och de definieras här nedan:

Webbplatsens allmänna användarvillkor:


De CGU som gäller är de som är publicerade när användaren använder sajten.


FILORGA förbehåller sig rätten att när som helst ändra CGU genom att publicera en ny version av dem på sajten. Dessa ändringar börjar gälla för alla användare direkt när de publiceras på sajten.


FILORGA anstränger sig för att uppdatera sajtens innehåll.

FILORGA kan inte garantera att produktinformationen på webbplatsen är exakt och fullständig. FILORGA ber därför användaren att titta på varje produktbeskrivning för att få exakt information. I tveksamma fall, eller om användaren vill ha ytterligare information, går det bra att kontakta FILORGA via e-post på följande adress: contact@filorga.com.


Om det är ett uppenbart fel i en produktbeskrivning ska användaren kontakta FILORGA via e-post på följande adress contact@filorga.com för att informera om det aktuella felet.

Webbplatsen är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan, förutom vid force majeure eller händelser som FILORGA inte kan kontrollera. Det har preciserats att användningen av webbplatsen kan begränsas eller avbrytas tillfälligt, i sin helhet eller delvis, i synnerhet till följd av underhållsarbete, uppdateringar, som ska förbättra webbplatsens funktion, och detta utan förvarning och utan att detta avbrott ger användaren rätt till ersättning. FILORGA har inga förpliktelser i förhållande till webbplatsens prestanda, och man har alltså inget ansvar när det gäller denna punkt.
CGU lyder under fransk lag.


Teknisk information


Webbplatsen har utvecklats med en tillgänglig designteknologi för att säkerställa fullständig visning av innehåll och funktioner i alla skärmupplösningar.


För att du ska få en så fullständig användarupplevelse som möjligt, rekommenderar vi att du använder en av följande webbläsare för persondatorer:

- Internet Explorer 11 eller senare versioner
- Edge 25 eller senare versioner
- Firefox 31.7 eller senare versioner
- Chrome 45 eller senare versioner
- Safari 9 eller senare versioner
När det gäller mobiler fungerar det bäst med en av följande webbläsare:
- iOS Safari 8 eller senare versioner (iPhone och iPad)
- Android Chrome 45 eller senare versioner (android-telefoner och surfplattor)
- Firefox för mobil, version 50.0.2 eller senare versioner
Om du uppdaterar din webbläsare till den senaste stabila versionen, får du en säkrare navigering som uppfyller standarderna bättre.
 

Immateriella rättigheter:

FILORGA innehar immateriella rättigheter och/eller exploateringsrättigheter, i synnerhet när det gäller upphovsrätten, lagliga rätten till databaserna och rätten till varumärken, i anslutning till webbplatsen, till dess innehåll och alla dess beståndsdelar. Webbplatsen, såväl som programvaran, databasstrukturer, texter, information, analyser, bilder, fotografier, grafik, logotyper, ljud, varumärken eller annan information som finns på webbplatsen förblir FILORGA:s exklusiva egendom eller, i förekommande fall, tillhör respektive ägare som FILORGA har ingått användningsavtal med.


FILORGA beviljar internetanvändaren en icke-exklusiv, personlig och icke-överförbar användarrätt av webbplatsen, originalverk samt information som finns på den. Denna användarrätt gäller enbart och uteslutande för privat användning. All annan användning av webbplatsen, i synnerhet kommersiell, från internetanvändarens sida är förbjuden – såvida inte FILORGA uttryckligen medgett detta skriftligt – och kommer att leda till juridiska påföljder. Alla förfrågningar om tillstånd ska skickas via e-post till följande adress: contact@filorga.com.


Internetanvändaren får i synnerhet, men inte uteslutande, inte reproducera och/eller visa för annat bruk än privat, ladda ner, sälja, distribuera, överföra, översätta, anpassa, utnyttja, sprida eller kommunicera helt eller delvis i någon form, kommersiellt eller inte, originalverk eller information som finns på webbplatsen.

 

Personuppgifter:


FILORGA lägger stor vikt vid att skydda personuppgifter och vill försäkra användare som besöker webbplatsen att deras integritet är skyddad. Syftet med denna artikel är att informera användaren om hur hans/hennes personuppgifter behandlas, det vill säga information som gör det möjligt att identifiera honom/henne, direkt eller indirekt samt hans/hennes rättigheter i anlutning till detta förfarande.


Användaren informeras om att registreringen och användningen av webbplatsen ger FILORGA möjlighet till insamling och automatiserad behandling av personuppgifter om honom/henne och vars användning omfattas av bestämmelserna i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 avseende ändrad informationsteknologi, filer och friheter.


Personuppgifter som samlas in och behandlas på detta sätt är i synnerhet följande:

(i) information om hur kunden interagerar med webbplatsen
(ii) teknisk information som till exempel URL som klienten använder eller hans/hennes IP-adress.


Information som samlas in på detta sätt omfattas av en databehandling vars syfte är att ge kunden en optimerad användning av webbplatsen genom tillgång till tjänster samt få kontakt med FILORGA.


Kunden har rätt att få tillgång till och korrigera uppgifter om honom/henne samt rätt att opponera sig, med giltiga skäl, mot behandlingen av sådan information. Kunden kan utöva denna rättighet genom att skriva till följande adress: Laboratoires Filorga, Service Consommateurs, 2 rue de Lisbonne, 75008 Paris. Denna begäran ska undertecknas av kunden och ange hans/hennes kontaktuppgifter.

Dessutom erbjuder FILORGA alla sina kunder nyhetsbrev via e-post som de kan prenumerera på genom att fylla i sin e-postadress i det fält som är avsett för detta ändamål. Om kunden inte längre vill ha sådana meddelanden kan han/hon avsäga sig dessa genom att klicka på länken som är avsedd för detta ändamål.


De e-postadresser som samlas in på detta sätt databehandlas med syftet att skicka ut FILORGA:s nyhetsbrev. De som prenumererar på nyhetsbrevet har tillgång till och kan korrigera information om sig själva genom att vända sig till följande adress: Laboratoires Filorga, Service Consommateurs, 2 rue de Lisbonne, 75008 Paris.

Det är endast FILORGA som får använda denna information.


Det är endast FILORGA som får använda denna information.
Respekten för personers privatliv såväl som skydd av de personuppgifter som kunden skickar till FILORGA är mycket viktig och FILORGA strävar efter att säkra dessa uppgifter genom att använda alla de medel som finns till hands för att bevara informationssäkerheten och i synnerhet för att förhindra att informationen förvanskas, skadas eller att obehöriga tredje parter får tillgång till den.


FILORGA strävar efter att hela tiden bli bättre på att uppfylla kundens förväntningar och då kan det hända att man delar viss information med sina tjänsteleverantörer, kvalificerade som underleverantörer i den mening som nämns i nämnda lag (till exempel för tillhandahållande av IT-tjänster, kundtjänster). I alla andra fall får personuppgifter inte lämnas ut till tredje part utan att kunden godkänt detta i förväg.

En del av dessa personuppgifter kommer dock FILORGA att lagra inom de tidsfrister som lagen ställer för att man ska uppfylla sina juridiska skyldigheter.


Lagringstid för personuppgifter hos FILORGA: Den angivna tiden täcker lagring i aktiv databas och interna arkiv

-          Identitetshandling skickad i samband med utövandet av rätten till utfrågning, tillgång, korrigering och invändning: ett år från mottagningsdatum av FILORGA 

 

Cookies:


FILORGA använder cookies för att optimera navigeringen på webbplatsen samt för att erbjuda personanpassat innehåll till användarna.


En cookie är en liten textfil som FILORGA har på användarens hårddisk. Med hjälp av den kan FILORGA:s system komma ihåg användarens enhet när han/hon besöker webbsidan. De cookies som FILORGA använder innehåller inga personuppgifter utan endast ett anonymt identifieringsnummer och information som rör navigeringen av den berörda datorn på webbplatsen (de sidor som besökts, datum och tid för besöket etc.) som FILORGA kommer att kunna läsa vid efterföljande besök.

FILORGA använder cookies för att optimera användarens användning av webbplatsen och tjänsterna vid behov. I synnerhet använder FILORGA cookies för följande ändamål:


– Anpassning av innehållet på webbplatsen genom att memorera användarens preferenser
– Fastställa hur mycket och hur ofta de olika komponenterna på webbplatsen används
– Förbättring av webbplatsen tack vare information från publikmätningstjänster. De cookies som används i samband med denna tjänst gör det möjligt att analysera användarens beteende på ett globalt och anonymt sätt. Informationen om hur användaren använder webbplatsen överförs anonymt till nämnda tjänst (avkortad IP-adress).

Insamling av beteendeinformation utförs för att sammanställa statistiska rapporter om webbplatsens aktivitet och syftet är att vägleda FILORGA i sitt beslutsfattande om förbättringar av webbplatsen. Webbplatsen kopplar inte användarens IP-adress till information som gör det möjligt att identifiera användaren.


Användaren informeras om möjligheten att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till användning av cookies som sänds ut från webbplatsen eller av tredjepartswebbplatser, antingen för alla cookies eller för vissa kategorier av ändamål.

Användaren kan till exempel enkelt dra tillbaka sitt samtycke på följande sätt:

- För Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees
- För Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
- För Opéra: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
- För Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
När det gäller cookies från en tredje part kan användaren även inaktivera dem på webbplatserna för de utfärdande företagen, med motsvarande länkar som tidigare nämnts.


Dessutom kan man avregistrera sig (i) från vilket annonsnätverk som helst genom att klicka på följande länk:
http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ och (ii) beteendestyrd reklam genom att klicka på följande länk: http://www.aboutads.info/choices/.
Användaren får slutligen några råd från CNIL (franska dataskyddsmyndigheten) genom att klicka på länken nedan: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/.
Det samtycke som FILORGA samlar in från användaren för användning av cookies har en giltighetstid på 13 månader från placeringen av aktuella cookies. Vid slutet av denna period måste FILORGA få ett nytt godkännande.

 

Hypertextlänkar:


Webbplatsen kan inkludera hypertextlänkar till andra webbplatser eller internetresurser utanför webbplatsen. Då de skapades försäkrade sig FILORGA så långt som det är möjligt att dessa webbplatser och andra internetresurser inte hade innehåll som strider mot franska lagar. FILORGA kan därför inte hållas ansvarigt för tillhandahållandet av dessa externa webbplatser och resurser såvida inte sidan eller resursen på internet till vilken en hypertextlänk skapades hade innehåll som strider mot franska lagar vid det tillfälle då den skapades.


Att skapa hyperlänkar till webbplatsen, oavsett typ av länk, måste föregås av ett skriftligt tillstånd i förväg från FILORGA. Alla förfrågningar om tillstånd ska skickas via e-post till följande adress: contact@filorga.com